Pageloader

Atlanteco arbeider tett opp mot oppdrettsbransjen

Inspeksjoner

Rov brukes till not inspeksjoner, line/anker inspeksjoner, som hjelp ved avlusning og ved årskontroller.

NOT INSPEKSJONER

Rov går først ned for å ta den dypeste delen, dykker tar så den grunnere delen eller reparerer hull.

EFFEKTIVITET

Rov er ett godt hjelpemiddel som øker sikkerheten til dykkere og korter ned dykketid ved not inspekjoner.

FORVENTNING

Vårt selskap har lang erfaring med oppdrett og tilrettelegger utstyr som er best egnet for oppdrettsbransjen.