Pageloader

EU

Helpful News & Tips
robot-geir-johnsen-og-ntnu-og-aur-lab-700x350

Roboter blir våre nye «astronauter» under vann

Undervannsoperasjoner til havs skal bli enklere å utvikle, planlegge og gjennomføre. I EU-prosjektet SWARMs planlegges det rundt farkoster som ROV og AUV. I framtiden vil det bli flere operasjoner på dypt vann: Olje- og gassutvinningen beveger seg mot større havdyp, offshore vindmøller og kraftverk for bølgeenergi skal etableres, mineraler på havbunnen skal utnyttes. Behovet for roboter som kan bygge, vedlikeholde og overvåke, vil dermed øke. Avhjelper bruken av dykkere I dag sørger dykkere for mange av oppdragene offshore. Men siden dykkerne er få,